Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 7. augusta 2018


Vzorka hotela ("nás", "my" , alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku http://testmysite.com (ďalej len „Služba“). 

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď používate našu Službu a voľby, ktoré máte spojené s týmito údajmi.  

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné z http://testmysite.com.Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu. Typy zhromažďovaných údajov

< /font>

Osobné údaje

Počas používania našej služby e, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás („Osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať: 
 • E-mailová adresa  
 • < li>Meno a priezvisko  
 • Telefónne číslo  
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto  
 • Súbory cookie a Údaje o používaní  

< font style="font-size: 20px;">


Použitie Údaje

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovanie & Údaje o súboroch cookie

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v našej Službe a uchovávanie určitých informácií. 

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používanými technológiami sledovania sú aj majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.
Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:        Súbory cookie relácie. Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory cookie relácie.        Preferenčné cookies. Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôzne nastavenia.        Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.  ;Používanie údajov

Vzorka hotela používa zhromaždené údaje na rôzne účely:
 • Na poskytnutie a udržiavať Službu
 • Aby sme vás informovali o zmenách našej Služby
 • Umožnili vám zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, ak sa tak rozhodnete 
 • Poskytovať zákaznícku starostlivosť a podporu
 • Poskytovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšovať Službu
 • Sledovať používanie Služby
 • Na zistenie, prevenciu a riešenie technických problémov

Prenos Údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené a uchovávané na počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde zákony o ochrane údajov sa môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov amerických a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Spojených štátov amerických a tam ich spracúvame. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. 

Hotel Sample podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ neexistujú primerané kontroly na mieste vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie údajov

Právne požiadavky 

Hotel Sample môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:
 • splnenie zákonnej povinnosti
 • ochranu a obranu práva alebo vlastníctvo Hotel Sample
 • Zabrániť alebo vyšetriť možné protiprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Ochrana osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou


< span style="font-weight: bold;">Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, no pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

< h2 class="h2-8 t2-8 m2-8">Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti tretích strán a jednotlivcov na uľahčenie našej Služby („Poskytovatelia služieb“), aby poskytovali Službu v našom mene, na vykonávanie služieb súvisiacich so službou alebo na pomoc pri analýze toho, ako sa naša služba používa. Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejniť ani použiť na žiadny iný účel.

< /font>

Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics

Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete sa odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v časti Ochrana osobných údajov a Webová stránka podmienok: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša Služba nie je adresovaná osobám mladším ako 18 rokov ("Deti"). Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše deti poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať na čas. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej Službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás: E-mailom: info@resnexus.com Telefonicky: 234-555-8868

Zásady ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 7. augusta 2018

Hotel Sample ("nás", "my" alebo "náš") prevádzkuje webovú stránku http://destinationnexus.com (ďalej len "služba"). 

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej Služby a o možnostiach, ktoré ste s týmito údajmi priradili.  

Používame vaše údaje na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na http://destinationnexus.com.

Zhromažďovanie a používanie informácií
Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu. 

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu („Osobné Údaje"). Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať: 
 • E-mailová adresa  
 • < li>Meno a priezvisko  
 • Telefónne číslo  
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto  
 • Súbory cookie a Údaje o používaní  


Údaje o používaní
Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a iné diagnostické údaje. Sledovanie & Údaje o súboroch cookie Na sledovanie aktivity v našej Službe a uchovávanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. 

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používanými technológiami sledovania sú aj majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.
Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Príklady súborov cookie, ktoré používame:        
Súbory cookie relácie. Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory cookie relácie.        Preferenčné cookies. Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôzne nastavenia.        Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.  ;

Používanie údajov Vzorka hotela používa zhromaždené údaje na rôzne účely:
 • Poskytovať a udržiavať Službu
 • Upozorňovať vás na zmeny našej Služby
 • Umožniť vám zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, ak sa tak rozhodnete  
 • Poskytovať zákaznícku starostlivosť a podporu
 • Na poskytovanie analýzy alebo cenných informácií, aby sme mohli zlepšovať Službu
 • Sledovať používanie Služby
 • Zisťovať, predchádzať a riešiť technické problémy
Prenos údajov Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené a uchovávané na počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov amerických a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Spojených štátov amerických a tam ich spracúvame. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. 

Hotel Sample podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ neexistujú primerané kontroly na mieste vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných údajov.
Zverejnenie údajov Právne požiadavky 
Hotel Sample môže zverejniť vaše osobné údaje v presvedčenie v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:
 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochrana a obrana práv alebo majetku Hotel Sample
 • Zabrániť alebo vyšetriť možné protiprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Ochraniť osobnú bezpečnosť používateľov Služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Poskytovatelia služieb Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našej Služby ("Poskytovatelia služieb"), poskytovanie Služby v našom mene, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc pri analýze spôsobu používania našej Služby. Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel. Analytika Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán. Google Analytics Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete sa odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v časti Ochrana osobných údajov a Webová stránka podmienok: https://policies.google.com/privacy?hl=sk Odkazy na iné stránky Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán. Ochrana osobných údajov detí Naša Služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 18 rokov (ďalej len „Deti“). Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše deti poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej Službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke. Kontaktujte nás Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás: E-mailom: info@resnexus.com Telefonicky: 234-555-8868
HOME // ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV< /span>
PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
DOMOV  //  Zásady ochrany osobných údajov
zásady ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 7. augusta 2018

Vzorka hotela ("nás", "my" alebo " naše") prevádzkuje webovú lokalitu http://destinationnexus.com (ďalej len „Služba“). 

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď používate naše Služba a voľby, ktoré ste priradili k týmto údajom.  

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na http://destinationnexus.com.

< /span>

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií pre rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu. 

Typy zhromažďovaných údajov


Osobné Údaje
Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobne identifikovateľné i informácie, ktoré možno použiť na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali („Osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať: 
 • E-mailovú adresu
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a údaje o používaní


Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.


Sledovanie & Údaje o súboroch cookie

Na sledovanie aktivity používame súbory cookie a podobné technológie sledovania našej Službe a uchovávať určité informácie. 

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používanými technológiami sledovania sú aj majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.
Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

     Súbory cookie relácie. Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory cookie relácie.
   ;   Preferenčné cookies. Na prevádzkovanie našej Služby používame preferenčné cookies.
     Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.Používanie údajov

Vzorka hotela používa zhromaždené údaje na rôzne účely: na poskytovanie a udržiavanie služby
 • na informovanie o zmeny v našej Službe
 • Aby vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, ak sa tak rozhodnete
 • Poskytovať zákaznícku starostlivosť a podporu
 • Poskytovať analýzu alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšovať Službu
 • Sledovať používanie Služby
 • Zisťovať, predchádzať a riešiť technické problémy


Prevod Dáta

Vaše informácie vrátane Osobných údajov môžu byť prenesené a uchovávané na — počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov amerických a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Spojených štátov amerických a tam ich spracúvame. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. 

Hotel Sample podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ neexistujú primerané kontroly na mieste vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.


Zverejnenie údajov

Právne požiadavky 

Hot l Vzorka môže zverejniť vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:využitie  so zákonnou povinnosťou
 • Ochraňovať a brániť práva alebo majetok Hotel Sample
 • Predchádzať alebo vyšetrovať možné protiprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou


Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našej Služby (ďalej len „Poskytovatelia služieb“), poskytovanie Služby v našom mene, vykonávať služby súvisiace so službou alebo nám pomáhať pri analýze toho, ako sa naša služba používa. Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejniť ani použiť na žiadne iné účely.

Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.


Google Analytics

Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete sa odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v časti Ochrana osobných údajov a Webová stránka podmienok: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.


Ochrana súkromia detí

Naša Služba nie je určená pre nikoho mladšieho ako 18 rokov ("Deti"). Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše deti poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.


Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej Službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.


Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás: E-mailom: info@resnexus.com Telefonicky: 234-555-8868

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 7. augusta 2018


Vzorka hotela ("nás", "my" , alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku http://destinationnexus.com (ďalej len „Služba“). 

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď používate našu Službu a voľby, ktoré máte spojené s týmito údajmi.  

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na http://destinationnexus.com.Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu. Typy zhromažďovaných údajov

< /font>

Osobné údaje

Počas používania služby, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás („Osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať: 
 • E-mailová adresa  
 • < li>Meno a priezvisko  
 • Telefónne číslo  
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto  
 • Súbory cookie a Údaje o používaní  

< font style="font-size: 20px;">


Použitie Údaje

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovanie & Údaje o súboroch cookie

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v našej Službe a uchovávanie určitých informácií. 

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používanými technológiami sledovania sú aj majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.
Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:        Súbory cookie relácie. Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory cookie relácie.        Preferenčné cookies. Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôzne nastavenia.        Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.  ;Používanie údajov

Vzorka hotela používa zhromaždené údaje na rôzne účely:
 • Na poskytnutie a udržiavať Službu
 • Aby sme vás informovali o zmenách našej Služby
 • Umožnili vám zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, ak sa tak rozhodnete 
 • Poskytovať zákaznícku starostlivosť a podporu
 • Poskytovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli zlepšovať Službu
 • Sledovať používanie Služby
 • Na zistenie, prevenciu a riešenie technických problémov

Prenos Údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené a uchovávané na počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde zákony o ochrane údajov sa môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov amerických a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Spojených štátov amerických a tam ich spracúvame. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. 

Hotel Sample podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ neexistujú primerané kontroly na mieste vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie údajov

Právne požiadavky 

Hotel Sample môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:
 • splnenie zákonnej povinnosti
 • ochranu a obranu práva alebo vlastníctvo Hotel Sample
 • Zabrániť alebo vyšetriť možné protiprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Ochrana osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou


< span style="font-weight: bold;">Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, no pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

< h2 class="h2-8 t2-8 m2-8">Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti tretích strán a jednotlivcov na uľahčenie našej Služby („Poskytovatelia služieb“), aby poskytovali Službu v našom mene, na vykonávanie služieb súvisiacich so službou alebo na pomoc pri analýze toho, ako sa naša služba používa. Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejniť ani použiť na žiadny iný účel.

< /font>

Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics

Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete sa odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v časti Ochrana osobných údajov a Webová stránka podmienok: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša Služba nie je adresovaná osobám mladším ako 18 rokov ("Deti"). Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše deti poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať na čas. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej Službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás: E-mailom: info@resnexus.com Telefonicky: 234-555-8868

Zásady ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 07.08.2018
Hotel Sample („nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku http://destinationnexus.com („služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď používate našu Službu, a o možnostiach, ktoré máte s týmito údajmi spojené.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na http://destinationnexus.com.

Zhromažďovanie a používanie informácií
Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu. 

Typy zhromažďovaných údajov
Osobné údaje
Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu („ Osobné údaje"). Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:
 • E-mailovú adresu
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a údaje o používaní


Údaje o používaní
Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovanie & Údaje o súboroch cookie
Súbory cookie a podobné technológie sledovania používame na sledovanie aktivity v našej Službe a uchovávanie určitých informácií.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používanými technológiami sledovania sú aj majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.

Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby uviedol, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však neprijmete súbory cookie, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:
     Súbory cookie relácie. Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory cookie relácie.
     Preferenčné súbory cookie. Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení.
     Bezpečnostné súbory cookie. Na bezpečnostné účely používame súbory cookie zabezpečenia. 

Používanie údajov
Hotel Sample používa zhromaždené údaje na rôzne účely:
 • na poskytovanie a udržiavanie služby,
 • na informovanie o zmenách našej služby,
 • na umožnenie podieľať sa na interaktívnych funkciách našej Služby, ak sa tak rozhodnete
 • Poskytovať zákaznícku starostlivosť a podporu
 • Poskytovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli Službu vylepšiť
 • Na monitorovanie používania Služby
 • Na zisťovanie, prevenciu a riešenie technických problémov


Prenos údajov
Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené a uchovávané na počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo USA a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, vezmite prosím na vedomie, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Spojených štátov amerických a tam ich spracúvame.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov nasledovaný odoslaním takýchto informácií predstavuje váš súhlas s týmto prevodom.

Hotel Sample podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ neexistujú primerané kontroly na mieste vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie údajov
Právne požiadavky
Hotel Sample môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na:
 • Na splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochrana a obrana práv alebo majetku Hotel Sample
 • Prevencia alebo vyšetrenie možného protiprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Pre chrániť osobnú bezpečnosť používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou


Bezpečnosť údajov
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia služieb
Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našej Služby ("Poskytovatelia služieb"), poskytovanie Služby v našom mene, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc pri analýze toho, ako sa naša Služba používa.

>Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejniť ani použiť na žiadny iný účel.

Analytika
Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics
Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Sprístupnenie svojej aktivity v službe Google Analytics môžete zrušiť nainštalovaním prehliadača na zrušenie služby Google Analytics doplnok. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics.

Viac informácií o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Google získate navštívte stránku Google Privacy & Webová stránka podmienok: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky
Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.
< br>
Ochrana osobných údajov detí
Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 18 rokov („deti“).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám Vaše Deti poskytli Osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť prostredníctvom e-mailu a/alebo nápadného oznámenia v našej Službe, skôr než zmena nadobudne účinnosť a aktualizujeme „ dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali, či nedošlo k nejakým zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

E-mailom: info@resnexus.com
Telefónom: 877.236.2685